top of page

Videokurz angličtiny pre večných začiatočníkov

Už ťa nebaví byť "večný začiatočník" v učení angličtiny? Máš pocit, že je tvoja slovná zásoba nedostačujúca a nerozumieš gramatike? Cítiš sa frustrovane, keď nevieš svoje myšlienky vyjadriť v angličtine? Chceš sa konečne cítiť sebavedomo pri rozprávaní? Ak sú tvoje odpovede na otázky "áno", tento video kurz je pre teba ako stvorený! Poď sa so mnou venovať angličtine aktívne, systematicky, pravidelne a hlavne zábavne. Môžeš sa zlepšovať vlastným tempom, kdekoľvek a v akomkoľvek čase. V kurze ťa prevediem rôznymi aspektami anglického jazyka - užitočnými frázami, s ktorými sa vo svete nestratíš, nevyhnutnou gramatikou, aby komunikácia nebola stresujúca a správnou výslovnosťou, aby ti ostatní ľudia porozumeli. Každý z 9 levelov kurzu má 6 častí: 1. vysvetlenie gramatiky v podobe video lekcií a poznámok v pdf forme 2. slovnú zásobu 3. texty so zaujímavými témami 4. audio nahrávky, v ktorých si vypočuješ native speakers v rôznorodých situáciách 5. cvičenia 6. odpovede Dôsledné prejdenie kurzu ťa dostane na úroveň rovnú pol roka pravidelných individuálnych lekcií v hodnote 1600 €. Po úspešnom dokončení kurzu ťa čaká certifikát!

Cena

599,00 €

Už ste účastníkom? Prihlásiť sa

Obsah videokurzu
LEVEL 1

V leveli 1 sa naučíš používať najzákladnejšiu gramatiku ako prítomný jednoduchý čas, zámená, predložky miesta a privlastňovanie. Vďaka tomu, a slovnej zásobe z tohto levelu, budeš vedieť rozprávať o tom, kto si, kde bývaš, aká je tvoja denná rutina; opisovať obľúbené aktivity a veci, ako napríklad seriály; a zvládneš sa opýtať v obchode na produkty a služby.

LEVEL 2

V leveli 2 sa naučíš používať prítomný priebehový čas, podmetové otázky, členy a získaš slovnú zásobu potrebnú k orientácii a navigovaniu, vďaka čomu sa ako turista nestratíš. V tomto leveli si potrénuješ opis toho, čo vidíš okolo seba a čo aktuálne robíš.

 

LEVEL 3

V leveli 3 sa naučíš používať kvantifikátory, základné číslovky, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená a predložky času. Vďaka tomu bude pre teba jednoduché vyjadriť množstvo ako aj čas. V tomto leveli sú hlavné témy nakupovanie, jedlo a móda, takže komunikácia v obchodoch bude pre teba hračka.

LEVEL 4

V leveli 4 sa naučíš používať stavové slovesá, nultú podmienku, záporné predpony a ako stupňovať prídavné mená. Vďaka tomu sa tvoj prejav obohatí, budeš vedieť tvoriť dlhšie súvetia a vyjadriť svoje myšlienky na vyššej úrovni. Ústrednými témami tohto levelu sú zdravie, návyky a vzhľad.

LEVEL 5

V leveli 5 sa naučíš používať modálne slovesá, radové číslovky, slová na určenie množstva a vyjadrovať čas britským aj americkým spôsobom. V tomto leveli sú hlavné témy reštaurácie, jedlo a varenie. Veľký dôraz je kladený na slušné vyjadrovanie a frázy spojené s objednávaním, platením ale aj nespokojnosťou. Vďaka tomu už nebude návšteva reštaurácie stresujúca ale príjemný zážitok.

LEVEL 6

V leveli 6 sa naučíš používať slovesá s -ing koncovkou, minulý jednoduchý čas; ako rozprávať o zvykoch v minulosti pomocou konštrukcií “be used to” a “get used to”; a potrénuješ si používanie nepravidelných slovies. Vďaka tejto gramatike a slovnej zásobe si odomkneš dvere do rozprávania v minulom čase a bude pre teba jednoduché hovoriť príhody o tom, čo sa dialo. Hlavné témy sú okrem minulosti aj detstvo, rodina a priateľstvo.

LEVEL 7

V leveli 7 sa naučíš používať minulý priebehový čas, predprítomný čas, trpný rod a slovo “even”, ktoré sa často javí ako mätúce. Hlavnými témami sú cestovanie, dovolenky, turizmus a hotely. Vďaka gramatike a slovnej zásobe v tomto leveli sa budeš vedieť ubytovať, riešiť problémy na cestách; a rozprávať o skúsenostiach a zážitkoch.

LEVEL 8

V leveli 8 sa naučíš používať predložky v otázkach, budúci jednoduchý čas “will”, ako aj časové súvetia; nepriamu reč, ktorá je dôležitá pre prerozprávanie toho, čo nám bolo povedané; a násobné čísla. Ústrednou témou levelu je budúcnosť, a teda aj predpovede a očakávania; technológie; doprava a presúvanie sa. Vďaka tomuto sa budeš vedieť informovať o tom čo nastane, predvídať, čo príde, orientovať sa na letisku; bez problémov zvládnuť cestu lietadlom, taxíkom, vlakom a autobusom v zahraničí.

LEVEL 9

V leveli 9 sa naučíš používať budúci jednoduchý čas “be going to”, prvú aj druhú podmienku; rozprávať o prianiach; a žiadať o láskavosti. Hlavnou témou je plánovaná budúcnosť, a teda plánovanie a organizovanie udalostí, zisťovanie informácií a želania v prítomnosti a budúcnosti. Vďaka tomu už pre teba nebude problém dohodnúť sa na niečom v budúcnosti; hovoriť o hypotetických aj realistických situáciách; a slušne vyjadriť ako chceš, aby sa veci udiali.

bottom of page