top of page

Videokurz pre večných začiatočníkov: z A2 na B1 🚀

Už ťa nebaví byť "večný začiatočník" v učení angličtiny? 🇺🇲😮‍💨 Poď sa so mnou venovať angličtine aktívne, systematicky a zábavne. Môžeš sa zlepšovať kdekoľvek a kedykoľvek, s pravidelnou podporou od lektorky. 🤓 Čo ťa čaká? 1️⃣ VIDEOKURZ PRE VEČNÝCH ZAČIATOČNÍKOV 🖥️ ✔️ naučíš sa objednávať jedlo v reštaurácii, ubytovať sa v hoteli, riešiť problémy v zahraničí, rozprávať o svojej rodine a dennej rutine, a omnoho viac ✔️ osvojíš si frázy, s ktorými sa nestratíš ✔️pochopíš nevyhnutnú gramatiku 2️⃣ ONLINE 30 min. KONVERZAČNÉ LEKCIE KAŽDÝ MESIAC* 🗣️ ✔️ precvičíš si v praxi to, čo si sa naučil ✔️ vycibríme tvoju výslovnosť ✔️ uvidíš rýchlejší pokrok 3️⃣ KONTROLA KAŽDÝ TÝŽDEŇ ✅ cez správy a hlasové nahrávky ✔️ môžeš sa ma opýtať na akékoľvek nejasnosti ✔️ dodám ti dávku motivácie, vďaka čomu kurz úspešne dokončíš ✔️ preberieme tvoj pokrok Každý z 9 levelov kurzu má 6 častí: 1. vysvetlenie gramatiky v podobe video lekcií a poznámok v pdf forme 2. slovnú zásobu 3. texty so zaujímavými témami 4. audio nahrávky s native speakers v rôznorodých situáciách 5. cvičenia 6. odpovede Kurz trvá 36 týždňov 🗓️ a jeho dôsledné prejdenie ťa dostane na úroveň rovnú pol roka pravidelných individuálnych lekcií v hodnote 1600 €. Po úspešnom dokončení kurzu ťa čaká certifikát! 📜 * Konverzačnú lekciu si môžeš uplatniť kedykoľvek v rámci mesiaca podľa vzájomnej dohody. Celý kurz trvá 36 týždňov, takže ťa čaká až 9 konverzačných lekcií.

Cena

Členstvo v kurze, 25,00 €/week

Už ste účastníkom? Prihlásiť sa

Obsah videokurzu pre večných začiatočníkov
Untitled design.png
2.png
LEVEL 1

V leveli 1 sa naučíš používať najzákladnejšiu gramatiku ako prítomný jednoduchý čas, zámená, predložky miesta a privlastňovanie. Vďaka tomu, a slovnej zásobe z tohto levelu, budeš vedieť rozprávať o tom, kto si, kde bývaš, aká je tvoja denná rutina ⏰; opisovať obľúbené aktivity a veci 🚴🏻 🎬, ako napríklad seriály; a zvládneš sa opýtať v obchode na produkty 🛒 a služby 🙋🏼‍♂️.

LEVEL 2

V leveli 2 sa naučíš používať prítomný priebehový čas, podmetové otázky, členy a získaš slovnú zásobu potrebnú k orientácii a navigovaniu 🌎, vďaka čomu sa ako turista nestratíš 🗺️. V tomto leveli si potrénuješ opis toho, čo vidíš okolo seba a čo aktuálne robíš 💁🏻‍♀️.

 

LEVEL 3

V leveli 3 sa naučíš používať kvantifikátory, základné číslovky, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená a predložky času. Vďaka tomu bude pre teba jednoduché vyjadriť množstvo ako aj čas ⌚. V tomto leveli sú hlavné témy nakupovanie, jedlo 🍲 a móda 🛍️, takže komunikácia v obchodoch bude pre teba hračka 👌🏻.

LEVEL 4

V leveli 4 sa naučíš používať stavové slovesá, nultú podmienku, záporné predpony a ako stupňovať prídavné mená. Vďaka tomu sa tvoj prejav obohatí 🗣️, budeš vedieť tvoriť dlhšie súvetia a vyjadriť svoje myšlienky na vyššej úrovni ⭐. Ústrednými témami tohto levelu sú zdravie 🤒, návyky 🔁 a vzhľad 💇🏼‍♀️.

LEVEL 5

V leveli 5 sa naučíš používať modálne slovesá, radové číslovky, slová na určenie množstva a vyjadrovať čas britským aj americkým spôsobom. V tomto leveli sú hlavné témy reštaurácie 👨🏻‍🍳, jedlo a varenie 🍽️. Veľký dôraz je kladený na slušné vyjadrovanie 😇 a frázy spojené s objednávaním, platením ale aj nespokojnosťou 🤵🏻‍♂️. Vďaka tomu už nebude návšteva reštaurácie stresujúca 😋 ale príjemný zážitok.

LEVEL 6

V leveli 6 sa naučíš používať slovesá s -ing koncovkou, minulý jednoduchý čas; ako rozprávať o zvykoch v minulosti pomocou konštrukcií “be used to” a “get used to”; a potrénuješ si používanie nepravidelných slovies. Vďaka tejto gramatike a slovnej zásobe si odomkneš dvere do rozprávania v minulom čase 🔑 a bude pre teba jednoduché hovoriť príhody o tom, čo sa dialo 🕰️. Hlavné témy sú okrem minulosti aj detstvo, rodina 👨‍👩‍👦‍👦, vzťahy 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 a priateľstvo 👩🏼‍🤝‍👩🏻.

LEVEL 7

V leveli 7 sa naučíš používať minulý priebehový čas, predprítomný čas, trpný rod a slovo “even”, ktoré sa často javí ako mätúce. Hlavnými témami sú cestovanie, dovolenky 🏖️, turizmus a hotely 🏨. Vďaka gramatike a slovnej zásobe v tomto leveli sa budeš vedieť ubytovať 🔐, riešiť problémy na cestách 🙆🏻‍♂️; a rozprávať o skúsenostiach a zážitkoch 😎.

LEVEL 8

V leveli 8 sa naučíš používať predložky v otázkach, budúci jednoduchý čas “will”, ako aj časové súvetia; nepriamu reč, ktorá je dôležitá pre prerozprávanie toho, čo nám bolo povedané; a násobné čísla. Ústrednou témou levelu je budúcnosť 🔮, a teda aj predpovede a očakávania; technológie 🤖; doprava a presúvanie sa. Vďaka tomuto sa budeš vedieť informovať o tom čo nastane, predvídať, čo príde, orientovať sa na letisku; bez problémov zvládnuť cestu lietadlom ✈️, taxíkom 🚕, vlakom 🚅 a autobusom 🚌 v zahraničí.

LEVEL 9

V leveli 9 sa naučíš používať budúci jednoduchý čas “be going to”, prvú aj druhú podmienku; rozprávať o prianiach; a žiadať o láskavosti. Hlavnou témou je plánovaná budúcnosť 🗓️, a teda plánovanie a organizovanie udalostí 📆, zisťovanie informácií ℹ️ a želania 🌠 v prítomnosti a budúcnosti. Vďaka tomu už pre teba nebude problém dohodnúť sa na niečom v budúcnosti; hovoriť o hypotetických aj realistických situáciách; a slušne vyjadriť ako chceš, aby sa veci udiali 🫱🏼‍🫲🏽.

3.png
Často kladené otázky

Kedy videokurz začne?

Je to na tebe! Pri platbe cez platobnú bránu si vyberieš kedy chceš začať a vždy v ten deň o týždeň sa ti otvorí nová sekcia.

Koľko trvá videokurz?

Videokurz vo forme týždenného predplatného trvá 36 týždňov. Ak sa rozhodneš kurz ukončiť, vieš to urobiť kedykoľvek cez možnosť "opustiť program" v členskej sekcii, avšak keď budeš chcieť pokračovať, musíš začať odznovu.

Z pohľadu A1-C2 stupnice levelov ovládania angličtiny je videokurz na ktorom z nich?

Videokurz je pre ľudí, ktorí sa už angličtinu začali učiť - majú základnú slovnú zásobu a vedia vytvoriť jednoduché vety, čiže približne úroveň A1+, A2. Cieľom kurzu je dostať sa na úroveň B1 - vedieť sa efektívne dorozumieť v každodenných situáciách, vyjadriť názory, rozprávať o minulosti aj budúcnosti, a s ľahkosťou riešiť problémy.

Ako prebieha týždenná kontrola?

Ako tvorca kurzu vidím koľko krokov máš za sebou a ako sa ti darí prechádzať jednotlivými sekciami. Máš niekoľko možností ako spolu budeme komunikovať - riešiť tvoj pokrok, písať si správy a posielať hlasovky. 1. priamo cez členskú sekciu, 2. cez whatsapp, 3. cez mail. Systém si dohodneme, keď začneš kurz :)

Koľko času za týždeň mi zaberie robenie videokurzu?

Zaberie ti približne 2-3 hodiny týždenne​, počas ktorých si prejdeš video lekcie, nahrávky, prečítaš texty, vyplňíš cvičenia a budeš sa učiť slovnú zásobu. 

Kedy môžeme mať konverzačnú lekciu?

Bonusom videokurzu je online 30 min. konverzačná lekcia 1x za mesiac (1x za level), ktorú si dohodneme tak, aby ti to časovo vyhovovalo. Postarám sa o to, aby si sa na nej cítil/a príjemne a mal/a priestor si vyskúšať, čo si sa naučil/a. Témy a aktivity na túto lekciu pripravím tak, aby ťa zaujímali :)

Čo všetko tvorí 800 strán pdf materiálov?

  1. Vysvetlenie gramatiky po slovensky s mnohými príkladmi (aby bolo jasné ako sa rôzne časy a slová používajú v kontexte) - príklady sú v angličtine s prekladmi.

  2. Cvičenia - doplňovačky, preklady, tvorba viet, spájanie slov s definíciami, atď.

  3. Texty na čítanie so zaujímavými témami

  4. Slovná zásoba

  5. Odpovede k cvičeniam

bottom of page