top of page

Videokurz pre večných začiatočníkov: z A2 na B1 🚀

Už ťa nebaví byť "večný začiatočník" v učení angličtiny? 🇺🇲😮‍💨 Poď sa so mnou venovať angličtine aktívne, systematicky a zábavne. Môžeš sa zlepšovať kdekoľvek a kedykoľvek, s pravidelnou podporou od lektorky. 🤓 Čo ťa čaká? 1️⃣ KONTROLA KAŽDÝ TÝŽDEŇ ✅ cez správy a hlasové nahrávky ✔️ môžeš sa ma opýtať na akékoľvek nejasnosti ✔️ preberieme tvoj pokrok ✔️ dodám ti dávku motivácie, vďaka čomu kurz úspešne dokončíš 2️⃣ ONLINE 30 min. KONVERZAČNÉ LEKCIE KAŽDÝ MESIAC* 🗣️ ✔️ precvičíš si v praxi to, čo si sa naučil ✔️ vycibríme tvoju výslovnosť ✔️ uvidíš rýchlejší pokrok 3️⃣ VIDEOKURZ PRE VEČNÝCH ZAČIATOČNÍKOV 🖥️ ✔️ naučíš sa objednávať jedlo v reštaurácii, ubytovať sa v hoteli, riešiť problémy v zahraničí, rozprávať o svojej rodine alebo dennej rutine, a omnoho viac ✔️ osvojíš si frázy, s ktorými sa nestratíš ✔️pochopíš nevyhnutnú gramatiku Každý z 9 levelov kurzu má 6 častí: 1. vysvetlenie gramatiky v podobe video lekcií a poznámok v pdf forme 2. slovnú zásobu 3. texty so zaujímavými témami 4. audio nahrávky s native speakers v rôznorodých situáciách 5. cvičenia 6. odpovede Dôsledné prejdenie kurzu ťa dostane na úroveň rovnú pol roka pravidelných individuálnych lekcií v hodnote 1600 €. Po úspešnom dokončení kurzu ťa čaká certifikát! 📜 * Konverzačnú lekciu si môžeš uplatniť kedykoľvek v rámci mesiaca podľa vzájomnej dohody. Celý kurz trvá 36 týždňov, takže ťa čaká až 9 konverzačných lekcií.

Cena

Členstvo v kurze, 25,00 €/week

Už ste účastníkom? Prihlásiť sa

Obsah kurzu
Untitled design.png
2.png
LEVEL 1

V leveli 1 sa naučíš používať najzákladnejšiu gramatiku ako prítomný jednoduchý čas, zámená, predložky miesta a privlastňovanie. Vďaka tomu, a slovnej zásobe z tohto levelu, budeš vedieť rozprávať o tom, kto si, kde bývaš, aká je tvoja denná rutina ⏰; opisovať obľúbené aktivity a veci 🚴🏻 🎬, ako napríklad seriály; a zvládneš sa opýtať v obchode na produkty 🛒 a služby 🙋🏼‍♂️.

LEVEL 2

V leveli 2 sa naučíš používať prítomný priebehový čas, podmetové otázky, členy a získaš slovnú zásobu potrebnú k orientácii a navigovaniu 🌎, vďaka čomu sa ako turista nestratíš 🗺️. V tomto leveli si potrénuješ opis toho, čo vidíš okolo seba a čo aktuálne robíš 💁🏻‍♀️.

 

LEVEL 3

V leveli 3 sa naučíš používať kvantifikátory, základné číslovky, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená a predložky času. Vďaka tomu bude pre teba jednoduché vyjadriť množstvo ako aj čas ⌚. V tomto leveli sú hlavné témy nakupovanie, jedlo 🍲 a móda 🛍️, takže komunikácia v obchodoch bude pre teba hračka 👌🏻.

LEVEL 4

V leveli 4 sa naučíš používať stavové slovesá, nultú podmienku, záporné predpony a ako stupňovať prídavné mená. Vďaka tomu sa tvoj prejav obohatí 🗣️, budeš vedieť tvoriť dlhšie súvetia a vyjadriť svoje myšlienky na vyššej úrovni ⭐. Ústrednými témami tohto levelu sú zdravie 🤒, návyky 🔁 a vzhľad 💇🏼‍♀️.

LEVEL 5

V leveli 5 sa naučíš používať modálne slovesá, radové číslovky, slová na určenie množstva a vyjadrovať čas britským aj americkým spôsobom. V tomto leveli sú hlavné témy reštaurácie 👨🏻‍🍳, jedlo a varenie 🍽️. Veľký dôraz je kladený na slušné vyjadrovanie 😇 a frázy spojené s objednávaním, platením ale aj nespokojnosťou 🤵🏻‍♂️. Vďaka tomu už nebude návšteva reštaurácie stresujúca 😋 ale príjemný zážitok.

LEVEL 6

V leveli 6 sa naučíš používať slovesá s -ing koncovkou, minulý jednoduchý čas; ako rozprávať o zvykoch v minulosti pomocou konštrukcií “be used to” a “get used to”; a potrénuješ si používanie nepravidelných slovies. Vďaka tejto gramatike a slovnej zásobe si odomkneš dvere do rozprávania v minulom čase 🔑 a bude pre teba jednoduché hovoriť príhody o tom, čo sa dialo 🕰️. Hlavné témy sú okrem minulosti aj detstvo, rodina 👨‍👩‍👦‍👦, vzťahy 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 a priateľstvo 👩🏼‍🤝‍👩🏻.

LEVEL 7

V leveli 7 sa naučíš používať minulý priebehový čas, predprítomný čas, trpný rod a slovo “even”, ktoré sa často javí ako mätúce. Hlavnými témami sú cestovanie, dovolenky 🏖️, turizmus a hotely 🏨. Vďaka gramatike a slovnej zásobe v tomto leveli sa budeš vedieť ubytovať 🔐, riešiť problémy na cestách 🙆🏻‍♂️; a rozprávať o skúsenostiach a zážitkoch 😎.

LEVEL 8

V leveli 8 sa naučíš používať predložky v otázkach, budúci jednoduchý čas “will”, ako aj časové súvetia; nepriamu reč, ktorá je dôležitá pre prerozprávanie toho, čo nám bolo povedané; a násobné čísla. Ústrednou témou levelu je budúcnosť 🔮, a teda aj predpovede a očakávania; technológie 🤖; doprava a presúvanie sa. Vďaka tomuto sa budeš vedieť informovať o tom čo nastane, predvídať, čo príde, orientovať sa na letisku; bez problémov zvládnuť cestu lietadlom ✈️, taxíkom 🚕, vlakom 🚅 a autobusom 🚌 v zahraničí.

LEVEL 9

V leveli 9 sa naučíš používať budúci jednoduchý čas “be going to”, prvú aj druhú podmienku; rozprávať o prianiach; a žiadať o láskavosti. Hlavnou témou je plánovaná budúcnosť 🗓️, a teda plánovanie a organizovanie udalostí 📆, zisťovanie informácií ℹ️ a želania 🌠 v prítomnosti a budúcnosti. Vďaka tomu už pre teba nebude problém dohodnúť sa na niečom v budúcnosti; hovoriť o hypotetických aj realistických situáciách; a slušne vyjadriť ako chceš, aby sa veci udiali 🫱🏼‍🫲🏽.

3.png
Často kladené otázky

Koľko trvá videokurz?

Videokurz vo forme týždenného predplatného trvá 36 týždňov. Ak sa rozhodneš dať si pauzu, môžeš tak urobiť akýkoľvek týždeň - stačí mi napísať. Keď ti kurz znovu spustím, budeš pokračovať tam, kde si skončil/a. Ak sa rozhodneš kurz ukončiť, vieš to urobiť kedykoľvek cez možnosť "opustiť program" v členskej sekcii, avšak keď budeš chcieť pokračovať, musíš začať odznovu.

Kedy videokurz začne?

Je to na tebe! Pri platbe cez platobnú bránu si vyberieš kedy chceš začať a vždy v ten deň o týždeň sa ti otvorí nová sekcia.

Z pohľadu A1-C2 stupnice levelov ovládania angličtiny je videokurz na ktorom z nich?

Videokurz je pre ľudí, ktorí sa už angličtinu začali učiť - majú základnú slovnú zásobu a vedia vytvoriť jednoduché vety, čiže približne úroveň A1+, A2. Cieľom kurzu je dostať sa na úroveň B1 - vedieť sa efektívne dorozumieť v každodenných situáciách, vyjadriť názory, rozprávať o minulosti aj budúcnosti, a s ľahkosťou riešiť problémy.

Ako prebieha týždenná kontrola?

Ako tvorca kurzu vidím koľko krokov máš za sebou a ako sa ti darí prechádzať jednotlivými sekciami. Máš niekoľko možností ako spolu budeme komunikovať - riešiť tvoj pokrok, písať si správy a posielať hlasovky. 1. priamo cez členskú sekciu, 2. cez whatsapp, 3. cez mail. Systém si dohodneme, keď začneš kurz :)

Kedy môžeme mať konverzačnú lekciu?

Bonusom videokurzu je online 30 min. konverzačná lekcia 1x za mesiac (1x za level), ktorú si dohodneme tak, aby ti to časovo vyhovovalo. Postarám sa o to, aby si sa na nej cítil/a príjemne a mal/a priestor si vyskúšať, čo si sa naučil/a. Témy a aktivity na túto lekciu pripravím tak, aby ťa zaujímali :)

Čo všetko tvorí 800 strán pdf materiálov?

  1. Vysvetlenie gramatiky po slovensky s mnohými príkladmi (aby bolo jasné ako sa rôzne časy a slová používajú v kontexte) - príklady sú v angličtine s prekladmi.

  2. Cvičenia - doplňovačky, preklady, tvorba viet, spájanie slov s definíciami, atď.

  3. Texty na čítanie so zaujímavými témami

  4. Slovná zásoba

  5. Odpovede k cvičeniam

bottom of page